Skip links
Que si vols arròs Catalina. Comissió AC Falla Borrull - Socors. Falla infantil i gran - Jaume Chornet, Leo Gómez i la comissió
Comissió

Comissió AC Falla Borrull-Socors

FALLA GRAN I INFANTIL

Una d'estes estranyes frases és ‘que si vols arròs, Catalina!’, amb què solem referir-nos a aquelles persones que fan cas omís del que se'ls diu, mantenint-se ferms en la seua negativa, o sense parar atenció a quant se'ls demana o se'ls comenta. Tots l'hem dita en algun moment de la nostra vida i de xicotets la sentim dels nostres majors, no sense una certa estranyesa, aprenent amb el temps el seu significat. Dir-li a algú ‘que si vols arròs, Catalina!’ seria el mateix que expressar de manera emfàtica que tanca l'orella a les recomanacions que se li fan, la qual cosa vulgarment hui seria que no ens fan ni “puto” cas.

Tiríd ‘ala rrús, aqṭá‘ lína, “la frase que es preguntava a l'esposa que es casava per segona vegada” va acabar convertida “que si vols arròs, Catalina”. En àrab, les paraules arròs i espòs sonen semblants.

Arròs Borrull, l’arròs que manté les tradicions.