Skip links
Iaia Lolín Comissió AC Falla Micer Rabasa - Poeta Maragall. Falla gran - Juan Ruiz Recio. Projecte: Amparo Taconcitos
Comissió

AC Falla Micer Rabasa-Poeta Maragall

FALLA GRAN

Aquesta falla tracta sobre la vida de nostra iaia*Lolín, de les seues distraccions i de la seua perduda de memòria, tot això produït per la seua malaltia, l'Alzheimer. Parlem de nostra iaia de com la veiem, de com se sent, dels seus records i els seus oblits. Empatitzarem amb ella i amb els seus familiars.

Tractarem el tema de l'Alzheimer amb l'afecte que es mereix, igual que l'afecte que es mereixen els nostres ancians, encara que també parlarem de l'abandó d'aquests i de la importància d'acompanyar-los i ajudar-los en aquesta malaltia. Aquesta falla estarà en constant canvi, perdrà parts de la falla mostrant les parts més dures de la seua afecció, que va evolucionant conforme la malaltia avança.

Aquest monument parla sobre l'Alzheimer en primera persona, però sobretot parla de la importància d'estar amb els teus sers estimats fins al final. També parla dels records tant els que un té com els que deixa.

Aprén Comissió AC Falla Micer Rabasa - Poeta Maragall. Falla infantil - Juan Ruiz Recio. Disseny: Amparo Taconcitos

FALLA INFANTIL

Aquesta falla tracta del difícil que els resulta estudiar per a alguns nens, ja que tenen dificultats en l'aprenentatge.

Parlarem de la Dislèxia de la Disgrafia de la Discalcúlia de la Discapacitat de la memòria i el processament auditiu. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat —TDHA. També del trastorn de l'espectre autista o trastorn generalitzat del desenvolupament i finalment de la discapacitat intel·lectual. Aquests problemes són a les aules d'Espanya i nosaltres volem donar-li visibilitat a aquests problemes, volem una falla inclusiva on els xiquetes ixiquetes juguen i aprenguen.